Skriv ut den här sidan

Dina rättigheter i beroendevården

Beroendevård skiljer sig inte särskilt från annan sjukvård när det gäller lagar och regler. 

Du som är patient hos oss har samma rättigheter som alla andra patienter i Sverige. Det är dock några saker som är lite annorlunda inom just beroendevården. 

Sekretess 

Patientsekretessen är alltid viktig och därför är vi extra noga med att se till att ingen som inte har en vårdrelation med dig ska läsa dina uppgifter. Läs mer under rubriken Trygg och säker vård/ Din journal. 

Tvångsvård 

Beroendevården ska så långt det är möjligt vara frivillig. En person som har ett långt gånget missbruk kan dock ibland riskera att skada sig själv eller andra. Därför förekommer vård enligt tvångsvårdslagarna:

  • Lagen om psykiatrisk tvångsvård  (LPT) 
  • Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)
  • Lagen om vård av missbrukare (LVM)
  • Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Du kan läsa mer om de här lagarna och hur tvångsvård fungerar i praktiken på 1177 Vårdguidens webbplats eller på Riksdagens webbplats. Du hittar direktlänkar till höger på sidan.